Home Wydarzenia z życia szkoły Otwarcie Placu Zabaw 2012

Otwarcie Placu Zabaw 2012

Otwarcie Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Kątach.

Dnia 3 września br. nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Kątach. Po mszy św. inaugurującej rok szkolny uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz zaproszeni gości udali się na teren szkoły. Pogoda dopisała, więc uroczystości odbyły się przed budynkiem szkoły. Po wystąpieniu dyrektora szkoły Cecylii Piwowar nastąpiło przecięcie wstęgi oraz poświęcenie placu zabaw przez ks. Proboszcza Stanisława Grzyba.

Wstęgę przecinali: zastępca Wójta Gminy Radosław Kujawski, Prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród pani Maria Adamska , Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Źrebiec, dyrektor szkoły Cecylia Piwowar, radny Mieczysław Woźniak , przewodnicząca KGW w Kątach pani Krystyna Źrebiec oraz przedstawiciel uczniów Patryk Kuchta – uczeń klasy I. Zaproszeni goście otrzymali z rak pani Dyrektor podziękowania, a dzieci cukierki od pani Marii Adamskiej oraz od pani Krystyny Źrebiec.

Wykonawcą Placu Zabaw było Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Dofinansowanie w wysokości 24 291,55 zł pozyskało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród . Zamontowano zabawki firmy PPU FIGLER posiadające znak bezpieczeństwa.

Plac Zabaw ucieszył całą społeczność szkolną , lokalną , a szczególnie te najmłodsze dzieci. Dla bezpieczeństwa oraz w trosce o sprzęt na szkole zamontowany został monitoring.

To nie koniec prac przy szkole podstawowej w Katach , bo w trakcie powstawania są boiska sportowe, min. boisko do piłki plażowej.

Zarówno plac zabaw jak i boiska służyć mają sporej gromadce dzieci i młodzieży. Musimy dbać o wspólne dobro, by służyło także następnym pokoleniom.

Magdalena Wokurka – nauczycielka SP w Kątach

Poprawiony (niedziela, 28 lutego 2016 15:02)