Home Wydarzenia z życia szkoły Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej w Kątach 2011

Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej w Kątach 2011

Spis treści
Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej w Kątach 2011
Strona 2
Wszystkie strony

Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru

Szkole Podstawowej imienia A. Mickiewicza w Kątach

dnia 15 grudnia 2011r.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Parafialnym w Katach celebrowana przez księdza Dziekana Zbigniewa Kudybę, Księdza Proboszcza Stanisława Mirka, Kustosza sanktuarium w Nowym Żmigrodzie księdza Henryka Magudę, oraz księdza moderatora Ruchu-Światło -Życie Piotra Gnata. Kazanie wygłosił ksiądz Dziekan, który odczytał słowa biskupa Kazimierza Górnego skierowane do pani dyrektor Cecylii Piwowar oraz wszystkich uczestników uroczystości. Po homilii nastąpił akt poświecenia sztandaru. Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku gimnazjum w Katach, gdzie wszyscy udali się w niezwykle podniosłym marszu. Na czele samochód Policji , następnie poczty sztandarowe , dzieci, nauczyciele, zaproszeni goście i rodzice. Na uroczystość przybyli:Wójt Gminy Krzysztof Augustyn, Zastępcę Wójta Gminy Radosław Kujawski, przewodniczącego Rady Gminy Tadeusz Źrebiec wraz z Rada Gminy, zastępca Starosty Powiatu jasielskiego Franciszek Miśkowicz, Grzegorz Pers – radny powiatu, zastępca przewodniczącego Rady powiatu, przedstawicielka Kuratorium w Oświaty w Rzeszowie, kierownik krośnieńskiego oddziału KO pani Lucyna Oboń, kierownik Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie, Ksiądz Proboszcz , ksiądz dziekan Z. Kudyba, Ks. H. Maguda, moderator Ruchu- Światło- Życie – Ks. Piotr Gnat, dyrektorzy szkół, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Pracownicy Szkolnego Zespołu Obsługi Szkół, Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Katach, Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich, Zarząd Kółka Rolniczego, Zarząd Wspólnoty Leśnej, Zarząd Kółka Rolniczego, poczty sztandarowe ,emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice. Po przywitaniu gości nastąpiła najważniejsza część uroczystości , przekazanie aktu nadania i sztandaru szkole. Akt nadania wręczył na ręce pani dyrektor wójt gminy K. Augustyn. Delegacja rodziców przekazała sztandar pani dyrektor, która wręczyła sztandar uczniom. Po prezentacji sztandaru nastąpiło wyprowadzenie pocztów sztandarowych. Okolicznościowe wystąpienie wygłosiła dyrektor Szkoły Pani Cecylia Piwowar. Słowa skierowała do wszystkich zebranych kładąc nacisk an symbolikę i znacznie sztandaru.,, Dzisiejszy dzień to bardzo ważne wydarzenie w życiu  szkoły, które na stałe zapisze się na kartach historii szkoły podstawowej w Kątach. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej  w dniu  15czerwca 2011 roku     podjęła uchwałę o nadaniu szkole sztandaru. Realizacja tego zadania nie była łatwa. Sztandar to niemały wydatek finansowy. Każda ofiarowana kwota była nam droga i przybliżyła do celu. Pragnę, aby każdy ofiarodawca czuł się współwłaścicielem tego sztandaru. Zawsze kiedy Państwo zobaczycie ten sztandar czy to w szkole ,czy podczas uroczystości kościelnych - proszę pomyśleć, że mają Państwo swoją cegiełkę w ufundowaniu sztandaru.  On jest własnością wszystkich darczyńców.

Jako dzień poświęcenia i przekazania sztandaru szkole ustalono dzień 15 grudnia 2011roku. Na postawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 16 listopada 2011 r. ustanawiam Święto Szkoły w dniu 15 grudnia każdego roku na pamiątkę dzisiejszej uroczystości. Każdy 15 powszedni dzień miesiąca będzie dniem bez ocen niedostatecznych. Człowiek jako jedyna ze stworzeń na Ziemi określa siebie i swoje relacje do otaczającego świata za pomocą symboli. Są one ważne zarówno dla poznania i rozumienia otaczającej nas rzeczywistości jak i siebie samych . Symboli w życiu człowieka jest bardzo wiele. Są one bardzo ważne w życiu każdego człowieka, dlatego niektóre z nich otaczamy czcią. Jednym z takich ważnych symboli jest sztandar. Stanowi on znak tożsamości wspólnoty. Łączy tych, którzy chcą urzeczywistniać te same wartości, a dzięki temu stanowi znak ciągłości i trwania. Rangę sztandaru podnosi faktu poświęcenia, ma on więc oprócz wymiaru świeckiego również religijny, co jest dodatkowym powodem oddawania mu należnych honorów. Dlatego dzisiaj przejmując sztandar szkoły przyklękłam i ucałowałam jego skraj. Sztandar będzie noszony podczas ważnych uroczystości religijnych, państwowych i szkolnych z dumą i czcią. Nie każdy może go nosić. Przywilej ten przysługuje jedynie członkom pocztów sztandarowych, w skład których wchodzą wyróżnieni uczniowie, którzy na co dzień urzeczywistniają wartości symbolizowane przez sztandar. Na awersie sztandaru znajduje się popiersie Adama Mickiewicza – patrona naszej szkoły. Szkoła wychowuje przez to wszystko , co ją stanowi. Bardzo pomocnym w procesie wychowania jest oparcie tegoż procesu o wzór osobowościowy patrona szkoły. Lewa strona sztandaru nawiązuje do symboliki związanej z naszą Ojczyzną , Rzeczpospolitą Polską. Biały Orzeł na czerwonym tle i wypisane słowa : Bóg , Honor, Ojczyzna , Nauka są zachęta dla nauczycieli i rodziców do wytężonej pracy nad ochroną i wpajaniem w serca i umysły młodych ludzi spuścizny, jaką przekazał nam nasz wieszcz narodowy. Spuścizna to: miłość Boga i bliźniego, patriotyzm, przywiązanie do tradycji, umiłowanie wolności i poczucie honoru.

Społeczność szkolna wybrała właśnie te wartości, ponieważ uważamy, że najlepiej oddają one misje naszej szkoły. Chcemy wychowywać młode pokolenie w duchu miłości do Boga i Ojczyzny. Jesteśmy przekonani, że patron naszej szkoły - Adam Mickiewicz , jako sprawdzony przez poprzednie pokolenia wzorzec, okaże się bardzo pomocny w naszej dalszej drodze przez życie...” powiedziała Pani dyrektor.

Osoby od lat życzliwie szkole otrzymały z rąk Pani dyrektor akty podziękowania. Następnie głos zabrali : Wójt gminy Nowy Żmigród pan K. Augustyn, przewodnicząca Rady Rodziców Anita Woźniak , kierownik krośnieńskiego oddziału KO w Rzeszowie, wicestarosta powiatu jasielskiego Pan Franciszek Miśkowicz. Wielu spośród zaproszonych gości wpisało się do Księgi Pamiątkowej , wyrażając podziw dla pięknej uroczystości. Dzieci przedstawiły część artystyczną przybliżająca sylwetkę patrona szkoły Adama Mickiewicza. Swój występ rozpoczęły polonezem do muzyki z filmu ,, Pan Tadeusz”.Montaż słowno muzyczny przygotowała Pani Justyna Wójcik. Piękna dekoracja wykonana przez panią Marie Stoś dodała uroczystości należytej oprawy. Goście dopisali, dzieci zachowały się godnie uczniów szkoły , której patronem jest Adam Mickiewicz. Rodzice jak zwykle stanęli na wysokości zadania i przygotowali smaczny obiad dla wszystkich uczestników uroczystości.

Sztandar to chluba społeczności szkolnej. Od tej pory będzie towarzyszył uczniom podczas uroczystości szkolnych, religijnych i patriotycznych.

Joanna DykasPoprawiony (niedziela, 28 lutego 2016 15:01)