Home

Dzień Ziemi 2019

Obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej

im. Adama Mickiewicza w Kątach

w roku szkolnym 2018/2019

i podjęte działania ekologiczne


Dzień Ziemi jak co roku obchodziliśmy w naszej szkole bardzo uroczyście.
Przyświecał nam cel: kształtowania aktywnej postawy wobec środowiska,
wrażliwości, szacunku, odpowiedzialności za jego stan, dostrzegania potrzeb
recyklingu i segregacji odpadów, uświadamiania roli jaką uczniowie mogą
odegrać w swoim środowisku.

Wszyscy uczniowie z niezwykłym zapałem przygotowywali się do tego święta.
Jeszcze we wrześniu uczniowie z klas 1-8 oraz gimnazjaliści z klasy trzeciej
uczestniczyli w Akcji Sprzątania Świata , czyli terenów wokół szkoły podstawowej i gimnazjum.

Młodzież sprawnie i z wielkim zaangażowaniem uprzątnęła wyznaczone
wcześniej tereny.

W październiku uczniowie z klasy VI (którzy wygrali konkurs o tematyce ekologicznej w eliminacjach szkolnych)

uczestniczyli w gminnym konkursie- teście wiedzy organizowanym w ramach kampanii informacyjno - promocyjnej

realizowanej w ramach projektu: ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, w którym zajęli pierwsze miejsce.

Chętni uczniowie z klas IV, VI i gimnazjum wzięli udział w Ogólnopolskiej
Akcji Ekologicznej – „Piszemy listy dla Ziemi”. Pisanie listów poprzedzone było
lekcjami i akcjami o tematyce ekologicznej, które uświadamiały i wyjaśniały uczniom w jaki sposób ludzie szkodzą środowisku

i jak mogą zmienić swoje przyzwyczajenia, aby chronić środowisko i własne zdrowie.

Uczniowie klasy VI wraz z nauczycielką przyrody wykonali gazetkę ścienną a uczniowie klas 1-3 plakaty o tematyce ekologiczne,

najlepsze z nich zostały zaprezentowane na apelu z okazji Dnia Ziemi. Przykładowe listy zostały odczytane w szkole, a najlepszy

(wyłoniony przez nauczycieli spośród wielu) został wysłany na konkurs.

Dnia 26 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy drugiej oraz szóstej - wraz z panią
Barbarą Źrebiec przygotowali inscenizację pt.: "ZIEMIA WYSPA ZIELONA",

którą przedstawili na uroczystym apelu zorganizowanym z okazji obchodów Dnia Ziemi.
Scenariusz inscenizacji był ciekawy i tak przedstawiony, aby każde
dziecko zapamiętało, jak ważna w życiu człowieka jest przyroda.

Założone cele zostały zrealizowane. Dzieci zostały uwrażliwione na problemy
środowiska przyrodniczego oraz wdrożone do aktywnych postaw w działaniu
na rzecz ochrony przyrody.

Nauczycielka przyrody – Barbara Źrebiec

 

 

Poprawiony (wtorek, 07 maja 2019 19:21)